ΜΑΡΟΥΣΙ(40542)

 ΜΑΡΟΥΣΙ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Περιγραφή:

ΜΑΡΟΥΣΙ στο κέντρο της αγοράς κατάστημα 20τ.μ. με αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι.

Στοιχεία ακινήτου

Αριθμός Καταχώρησης: 40542
Νομός/Προάστιο: ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Πόλη/Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Χαρακτηριστικά

Ισόγειο: 20 τ.μ
Υπόγειο: 20 τ.μ
Πατάρι: 20 τ.μ

Καταλληλότητα

Κατάλληλο για: Μίσθωση, Αγορά

Περιγραφή:

ΜΑΡΟΥΣΙ στο κέντρο της αγοράς κατάστημα 20τ.μ. με αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι.

Στοιχεία ακινήτου

Αριθμός Καταχώρησης: 40542
Νομός/Προάστιο: ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Πόλη/Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Χαρακτηριστικά

Ισόγειο: 20 τ.μ
Υπόγειο: 20 τ.μ
Πατάρι: 20 τ.μ

Καταλληλότητα

Κατάλληλο για: Μίσθωση, Αγορά

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ