ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ(13193)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Περιγραφή:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κατάστημα ισόγειο με πατάρι.

Στοιχεία ακινήτου

Αριθμός Καταχώρησης: 13193
Νομός/Προάστιο: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Πόλη/Περιοχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Χαρακτηριστικά

Ισόγειο: 20 τ.μ
Πατάρι: 20 τ.μ

Καταλληλότητα

Κατάλληλο για: Μίσθωση, Αγορά

Περιγραφή:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κατάστημα ισόγειο με πατάρι.

Στοιχεία ακινήτου

Αριθμός Καταχώρησης: 13193
Νομός/Προάστιο: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Πόλη/Περιοχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Χαρακτηριστικά

Ισόγειο: 20 τ.μ
Πατάρι: 20 τ.μ

Καταλληλότητα

Κατάλληλο για: Μίσθωση, Αγορά

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ